31 พฤษภาคม 2562 ความก้าวหน้าในการตรวจสารที่ไม่รู้จักในน้ำดื่ม

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/foreign/1580570

การดูแลเรื่องของน้ำให้สะอาดมากที่สุดเพื่อใช้บริโภค นับเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งในประเทศสวีเดน โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำในสวีเดนจึงต้องทำงานอย่างหนักเพื่อให้แน่ใจว่าน้ำดื่มจะมีคุณภาพสูง ไร้เชื้อโรค ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ปกติแล้วการป้องกันการแพร่กระจายของโรคมักจะใส่คลอรีนลงในน้ำ เนื่องจากคลอรีนเป็นหนึ่งในการป้องกันแบคทีเรียในน้ำดื่มได้ดีที่สุด และสารชนิดนี้ยังมีบทบาทสำคัญในการประกันคุณภาพน้ำที่ดี ทว่าคลอรีนก็สามารถนำไปสู่การก่อตัวของผลพลอยได้ที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งผลพลอยได้เหล่านี้นักวิทยาศาสตร์ก็ไม่รู้ว่ามีกี่ชนิด ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการหาวิธีที่ดีที่สุดในการลดความเสี่ยงต่อสุขภาพ นักวิจัยจึงพยายามค้นหาวิธีใช้คลอรีนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ในขณะที่ต้องกำจัดหรือลดผลพลอยได้ที่ไม่ต้องการออกไปเช่นกัน ล่าสุดนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยลินเชอปิง ในประเทศสวีเดน ได้ร่วมมือกับโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำต่างๆในประเทศ เผยว่าความร่วมมือดังกล่าวส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าครั้งใหม่ในการค้นหาสารประกอบที่เป็นผลพลอยได้ในน้ำดื่ม ด้วยการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงทำให้นักวิจัยสามารถติดตามสารประกอบที่ตรวจพบได้ในระดับโมเลกุลมากขึ้น ซึ่งจะช่วยหาวิธีจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพได้ต่อไปในอีกไม่ช้านาน.